Detoxikace organismu

Detoxikace organismu

Co to je detoxikace, jaké orgány se na ní podílí a je možné detoxikaci podpořit? Nejprve je nutné a nezbytné definovat si pojmy. Už to nám mnohé osvětlí. Detoxikace (z lat. de-, od a toxicus, jedovatý) je proces odstranění nebo zneškodnění toxické látky. Toxin (z řeckého toxikon) je jedovatá látka produkovaná živými buňkami nebo organismy. Nebo také látka, která může mít zhoubné účinky na organismus. Z definice tedy vyplívá, že detoxikace jsou všechny procesy, kterými…

Read More